ANKIETA EWALUACYJNA PO SZKOLENIU

Wypełnij Ankietę

Wypełnij Ankietę

Ocena szkolenia

ANKIETA EWALUACYJNA PO SZKOLENIU

Wypełnij formularz

Wypełnij Ankietę

Ocena szkolenia

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie Techniczne

tech@mz.ebo.pl

  I. Jak ocenia Pan(i) szkolenie?

  1.1 Spełnienie Pana(i) oczekiwań

  1.2. Przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia umiejętności i wiedzy

  1.3. Jak Pan (i) ocenia prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy

  1.4. Jak Pan (i) ocenia program szkolenia

  II. Jak ocenia Pan(i) osoby prowadzące szkolenie?

  2.1 a Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 a Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 a Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 a Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 a Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 b Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 b Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 b Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 b Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 b Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 c Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 c Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 c Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 c Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 c Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 d Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 d Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 d Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 d Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 d Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 e Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 e Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 e Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 e Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 e Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 f Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 f Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 f Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 f Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 f Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 g Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 g Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 g Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 g Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 g Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 h Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 h Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 h Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 h Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 h Stopień zrealizowania programu szkolenia

  2.1 i Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia

  2.2 i Jasność/zrozumiałość przekazu

  2.3 i Rzetelność, profesjonalizm i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania

  2.4 i Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowania ich w szkolenie

  2.5 i Stopień zrealizowania programu szkolenia

  III. Jak ocenia Pan(i) materiały szkoleniowe?

  Dostępność oraz jakość materiałów szkoleniowych

  3.1. Czy zapewniono materiały szkoleniowe?

  3.2. Jakość materiałów szkoleniowych (tj. czytelność, forma)

  3.3. Przydatność materiałów szkoleniowych w pracy zawodowej

  IV. Jak ocenia Pan(i) stronę organizacyjną szkolenia?

  Ocena szkolenia od strony organizacyjnej

  4.1. Jak oceniasz stronę techniczną szkolenia

  4.2. Jak oceniasz jakość transmisji wykładów

  4.3. Jak oceniasz łatwość obsługi platformy on-line

  4.4 Jak oceniasz wsparcie techniczne

  4.5 Jak oceniasz wygląd i funkcjonalność strony internetowej www.systemjakoscidawstwa.pl

  VII. Jaką tematyką szkoleń jest Pan(i) zainteresowany(a) w przyszłości w kontekście pracy zawodowej?

  VIII. Uwagi (co powinno zostać zmienione, czy któryś z tematów wymagał poszerzenia lub ograniczenia itp.?)

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety

  Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestników Projektu jest zgodny z wymogami systemu rozliczeniowego SL 2014 w zakresie monitorowania Uczestników Projektu.
  Zakres przetwarzanych danych osobowych zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.