SZKOLENIE Z ZAKRESU STANDARDÓW SZPITALNEGO SYSTEMU JAKOŚCI W ZAKRESIE DAWSTWA NARZĄDÓW I TKANEK ORAZ ICH WDROŻENIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU STANDARDÓW SZPITALNEGO SYSTEMU JAKOŚCI W ZAKRESIE DAWSTWA NARZĄDÓW I TKANEK ORAZ ICH WDROŻENIA

w ramach projektu pn.: Wsparcie procesów dotyczących dawstwa narządów i tkanek poprzez opracowanie i wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa i standardów akredytacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji szpitalnych koordynatorów dawstwa i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

SZKOLENIE ONLINE

Formularz Zgłoszeniowy do udziału w szkoleniach online

z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa

Materiały do pobrania

Podręcznik wdrożeniowy

Szpitalny system jakości dawstwa narządów i tkanek od osób zmarłych

Szpitalny system jakości dawstwa narządów i tkanek od osób zmarłych

Merytoryczne wsparcie wszystkich specjalistów zaangażowanych w rozwój dawstwa w Polsce

Zdobądź nowe kwalifikacje i wiedzę

Informacje o projekcie: