Ankiety online wystarczy wypełnić po kliknięciu

Załączniki 1,2,3 – ze względu na wymogi formalne, niezależne od wykonawcy szkolenia
– bedą akceptowane tylko w 2 formach:

Podpisane Podpisem Elektronicznym przesłane na adres:
dokumenty@systemjakoscidawstwa.pl

lub

Wydrukowane, podpisane własnoręcznie i przesłane oryginały POCZTĄ POLSKĄ na adres:

Konsorcjum Miami Design oraz MP Perfect
skr. poczt. 28
Urząd Pocztowy
ul.Warszawska 258
Kod: 05-092 Łomianki

Prosimy o przesyłanie oryginałów dokumentów podpisanych własnoręcznie i czytelnie
– za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ, przesyłki kurierskie nie zostaną uwzględnione.