SZKOLENIE ONLINE

Szczegółowe Informacje

Szczegółowe Informacje

odnośnie szkolenia z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

SZKOLENIE ONLINE

Szczegółowe Informacje

Szczegółowe Informacje

odnośnie szkolenia z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

Działania projakościowe na rzecz Systemu Jakości Dawstwa

Mając na względzie wyzwania związane z pozyskiwaniem narządów i tkanek do przeszczepienia przez podmioty lecznicze Ministerstwo Zdrowia podjęło działania mające na celu poprawę jakości i efektywności realizowanych procedur i procesów w obszarze dawstwa, w tym poprzez wprowadzenie spójnego standardu dotyczącego dawstwa narządów i tkanek.  Opracowanie oraz wdrożenie szpitalnego systemu jakości dawstwa narządów i tkanek obejmuje również cykl szkoleń dla personelu medycznego zaangażowanego w donację oraz dla kadry zarządzającej. Przewidziane jest także wprowadzenie akredytacji dla podmiotów leczniczych, które wdrożą system. Celem akredytacji jest unifikacja i harmonizacja szpitalnych systemów jakości w kontekście dawstwa narządów i tkanek, co przyczyni się do zwiększenia liczby wykonywanych przeszczepień.

Cele podejmowanych działań projakościowych:

  • zwiększenie liczby dawców narządów  i tkanek, w tym tkanek oka, poprzez poprawę możliwości identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych dawców zmarłych

  • poprawa jakości i dostępności świadczeń transplantacyjnych poprzez zwiększenie liczby dostępnych do przeszczepiania narządów i tkanek

Dotychczas zidentyfikowane potrzeby w obszarze donacji narządów i tkanek obejmują:

  • ujednolicenie i harmonizacja standardów jakościowych i organizacyjnych pracy koordynatorów donacyjnych

  • wsparcie kadry zarządzającej i struktur systemowych w zakresie dawstwa

  • umocowanie koordynatorów donacyjnych i koordynacja przepływu informacji o potencjalnych dawcach

  • stałe podnoszenie wiedzy i umiejętności szpitalnych koordynatorów donacyjnych, koordynatorów wojewódzkich i centralnych oraz kadry zarządzającej

  • potrzebę koordynacji przepływu informacji dotyczących potencjalnych dawców znajdujących się w oddziałach intensywnej terapii oraz oddziałach udarowych

  • dążenie do skrócenia czasu potrzebnego na identyfikację dawców przez szpitale

Kluczowym elementem realizowanych działań projakościowych w procesie pozyskiwania dawców jest stałe podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności koordynatorów donacyjnych i transplantacyjnych, a także personelu medycznego zaangażowanego w procesy identyfikacji i kwalifikacji potencjalnych dawców. Skuteczne wdrożenie systemu przyniesie również korzyści w zakresie promocji dawstwa w oddziałach szpitalnych.

W odpowiedzi na te potrzeby powstało to szkolenie, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych do pobrania dawców narządów i tkanek, równocześnie kładąc nacisk na szkolenie kluczowego personelu odpowiedzialnego za te procesy.

W odpowiedzi na te potrzeby powstało to szkolenie, którego celem jest przede wszystkim zwiększenie liczby identyfikowanych i kwalifikowanych do pobrania dawców narządów i tkanek, równocześnie kładąc nacisk na szkolenie kluczowego personelu odpowiedzialnego za te procesy.

Godziny Szkoleń

Szkolenia odbywają się w trybie dwudniowym

Dzień 1. – w godz. 8:45 – 14:40
Dzień 2. – w godz. 8:45 – 13:30

Terminy Szkoleń

Szkolenia odbywają się w trybie dwudniowym

Zakres Szkolenia

Panel 1

Założenia organizacyjne i prawne

Panel 2

Koordynator w systemie donacyjnym

Panel 3

Donacja tkanek

Panel 4

Zarządzanie systemem jakości

Panel 5

Identyfikacja i kwalifikacja

Panel 6

Pobranie narządów

Agenda Szkolenia

DZIEŃ 1.

8:45 – 9:00

Otwarcie pierwszego dnia szkolenia

9:00 – 10:00

Magdalena Kramska
Teresa Danek
Klaudia Nestorowicz-Kałużna
Natalia Krawul

1. Podstawa prawna funkcjonowania systemu transplantacyjnego w Polsce.
2. Organizacja i finansowanie systemu dawstwa narządów.
3. Promocja medycyny transplantacyjnej w społeczeństwie.

10:00 – 10:10

Przerwa

10:10 –11:10

Dorota Zielińska

4. Szpitalny koordynator transplantacyjny.
5. Dawca – definicje, identyfikacja, kwalifikacja.
6. Autoryzacja pobrania. Komunikacja z rodziną chorego w OAiIT.

11:10 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:20

Marta Leszczyńska

7. Ustawowe rejestry transplantacyjne.
8. Organizacja i koordynacja pobrania w szpitalu dawcy.
9. Organizacja i koordynacja pobrania narządów w systemie transplantacyjnym.

12:20 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:30

Wojciech Brzóska

10. Zasady alokacji narządów. Współpraca międzynarodowa.
11. Wprowadzenie szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa .
12. Monitorowanie jakości w medycynie transplantacyjnej.

13:30 – 13:40

Przerwa

13:40 – 14:40

Dorota Polak

13. Organizacja systemu dawstwa tkanek.
14. Dawca tkanek – kryteria akceptacji i odrzucenia.
15. Organizacja i koordynacja pobrania tkankowego.

14:40

Podsumowanie

DZIEŃ 2.

8:45 – 9:00

Otwarcie drugiego dnia szkolenia

9:00 – 10:00

Piotr Nowicki
Tomasz Stefaniak
Monika Puszer

1. Organizacja systemu donacyjnego w szpitalu dawcy. Szpitalny koordynator
transplantacyjny – pozycja w strukturze organizacyjnej szpitala.
2. System jakości w zakresie dawstwa jako element szpitalnego systemu jakości.
3. Wprowadzenie szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa – praktyczne wskazówdla szpitali.

10:00 – 10:10

Przerwa

10:10 –11:10

Robert Becler

4. Stwierdzenie zgonu wg kryteriów neurologicznych. (DBD)
5. Kontrowersje wokół śmierci mózgu.
6. Opieka nad zmarłym dawcą narządów.

11:10 – 11:20

Przerwa

11:20 – 12:20

Filip Szeremeta

7. Nieodwracalne zatrzymanie krążenia – dawstwo po stwierdzeniu zgonu według kryteriów krążeniowych.
8. Stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu – aspekty praktyczne.
9. Monitorowanie jakości w zakresie dawstwa narządów. System ODEQUS.

12:20 – 12:30

Przerwa

12:30 – 13:30

Michał Grąt

10. Dawca narządów – kryteria akceptacji.
11. Pobranie narządów – aspekty organizacyjne i praktyczne z perspektywy zespołu pobierającego.
12. Od pobrania do przeszczepienia – znakowanie, transport, przechowywanie, kondycjonowanie narządów.

13:30

Podsumowanie

Kluczowym elementem w pozyskiwaniu dawców jest nieustanne doskonalenie kompetencji i wiedzy szpitalnych koordynatorów donacyjnych, a także koordynatorów na poziomie wojewódzkim i centralnym. Szkolenie to ma właśnie na celu podnoszenie ich wiedzy oraz kompetencji.

Poznaj szczegóły systemu jakości dawstwa narządów i tkanek

Poznaj szczegóły systemu jakości dawstwa narządów i tkanek

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online

Pomóż nam ocenić stopień przygotowania szpitali do wdrożenia systemu i standardów jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek, w tym gotowość organizacyjną, nastawienie i zaangażowanie personelu – wypełnij ankietę!