ANKIETA TEST WIEDZY PO SZKOLENIU

Wypełnij Ankietę

Wypełnij Ankietę

Ocena szkolenia

ANKIETA TEST WIEDZY PO SZKOLENIU

Wypełnij formularz

Wypełnij Ankietę

Ocena szkolenia

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Wsparcie Techniczne

tech@mz.ebo.pl

  Test wiedzy po szkoleniu
  z zakresu standardów szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek oraz ich wdrożenia

  1. Prezentacja: Ustawowe Rejestry Transplantacyjne.
  Czym są Ustawowe Rejestry Transplantacyjne?

  2. Prezentacja: Organizacja i koordynacja pobrania w szpitalu dawcy.
  Personel medyczny zatrudniony w szpitalu dawcy, który uczestniczy w procedurze pobrania narządów
  w sali bloku operacyjnego?

  3. Prezentacja: Organizacja i koordynacja pobrania narządów w systemie
  transplantacyjnym.
  Kto dyskwalifikuje potencjalnego dawcę z pobrania narządowego?

  4. Prezentacja: Dawca narządów – kryteria akceptacji
  Decyzja o akceptacji narządu powinna uwzględniać:

  5. Prezentacja: Od pobrania do przeszczepienia
  Podstawowym celem kondycjonowania narządów jest:

  6. Prezentacja: Pobranie narządów – aspekty organizacyjne
  Ostateczną decyzję dotyczącą godziny pobrania narządów podejmuje:

  7. Nieodwracalne zatrzymanie krążenia.
  Wykorzystanie narządów zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia:

  8. Stwierdzania trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu - aspekty praktyczne. Badanie instrumentalne w procedurze stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności jest obligatoryjne:

  9. Monitorowanie jakości w zakresie dawstwa narządów. System ODEQUS.
  Na system jakości w medycynie transplantacyjnej składają się:
  1. Regulacje prawne i uwarunkowania organizacyjne
  2. System jakości w zakresie dawstwa narządów i tkanek
  3. System jakości w zakresie przeszczepiania narządów i tkanek

  10. W koncepcji A. Donabediana oceny jakości w procesach medycznych ujmuje się
  następujące komponenty główne: struktura, proces i wyniki. W której z nich
  znajduje się ocena jakości życia?

  11. Zasady alokacji narządów. Współpraca międzynarodowa.
  Warunkiem wywozu narządu za granicę RP celem przeszczepienia jest:

  12. Wprowadzenie szpitalnego systemu jakości w zakresie dawstwa.
  Przeszkodą na drodze do wprowadzenia szpitalnego systemu jakości jest:

  13. Monitorowanie jakości w medycynie transplantacyjnej.
  Minister Zdrowia udziela pozwolenia na wykonywanie procedur transplantacyjnych ośrodkowi na
  okres: